SNEF                                                                            nazadlv.pngglavlv.png

sTARPTAUTISKĀ  neatkarīgo  ekspertu  federācija

 

5.png


panzelt_lv.png

Starptautiskā Neatkarīgo Ekspertu Federācija

pancor.png

par_mums2.jpgdarbs2.jpgpubl_lv2.jpginfo_lv2.jpgcontacts_lv2.jpg

 

 

 

I N F O R M  Ā C I J A   N O   S N E F

 

       Par laiku SNEF eksistences ar periodiskumu - reizi 2 gados notika piecas starptautiskas zinātnisko praktiskas konferences. Uz tiem bija aplūkojami ekspertu pētījumu teorētiski un praktiski aspekti.

 

       Zemāk tiek doti referātu temati no starptautiskas zinātnisko praktiskas 5.konferences, kurā piedalījās neatkarīgi eksperti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Ukrainas. Ar dažiem no latviešu un krievu valodā referātiem var iepazīties "SNEF pārstāvju publicējumi" nodalījumā.

       Fotogrāfijas no starptautiskas zinātniski praktiskas 5.konferences: skatīt

        Starptautiskā Neatkarīgo Ekspertu Federācijā ir grāmatas krievu valodā:

1.      Nores Kasemaas grāmatas: skatīt

2.      Aleksandra Volkova grāmata: skatīt

 

 

 

Vesels rīdzinieks – veselā Rīga. (Latvija). Rīgas Domes deputāte, Rīgas Domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja, Rīgas Domes Administratīvās komisijas priekšsēdētāja – Olga Veidiņa. (SNEF un LNEA locekle).

 

Ekspertīze Latvijā līdz tiesu reformai. (Latvija). BSA docents – Konstantins Matveevs

Ekspertu loma kriminālprocesos, kas ir saistīti ar korupciju. (Latvija). Daugavpils pilsētas Domes konsultants juridiskajos jautājumos, doktorants, Mg.iur. – Anatolijs Kriviņš. (SNEF un LNEA loceklis).

 

 

Mūsdienu kriminālprocesuālie un kriminālistiskie stāvokļi par paraugu ņemšanu salīdzinošajam pētījumam (Latvija). Dr.iur., BSA asoc.prof. – Marina Sumbarova.

 

 

Detektīvs un eksperts: no mijiedarbības pieredzes pa kriminālprocesiem. (Latvija). Zvērinātais advokāts, Dr.iur., BSA asoc.prof. – Černousovs Mihails.

Vienas izmeklēšanas stāsts... (Latvija). SIA „GROSBUHS - Z” valdes locekle, ekonomikas maģistre – Evgenija Zajceva. (SNEF un LNEA locekle).

 

Aviācijas ornitoloģisku atgadījumu ekspertu analīze. (Latvija). Latvijas krievu zinātnieku Asociācijas vadītājs, dakteris, inženierzinātņu jomā speciālists – Viktors Birjukovs (SNEF un LNEA loceklis).

Šaujamā bojājumu procesu modelēšana tiesu medicīnā. (Ukraina). Tiesu medicīniskas ekspertīzes Harkovas apgabalu biroja vadītājs  Viktors Sapjolkins.

Personības identificējuma dažas iespējas tiesu medicīniskā praksē. (Hvatovič  Genovefa ir koreferente). (Lietuva). Tiesu medicīnisku A.Garmusa pētījumu biroja vadītājs, SNEF valdes priekšsēdētāja vietnieks, Dr.med., prof. – Garmus Antonas. Administratore,  ģenētiķe  tiesu medicīnisku A.Garmusa pētījumu biroja., Dr.med. – Genovefa Hvatovič. (SNEF un LNEA locekle).

Humanizācijas kriminālas likumdošanas Eiropas vektors jaunā Kriminālā procesuālā Ukrainas kodeksā un tiesa medicīniska dienesta reformācijas perspektīvas. (Aleksandrs Gurovs ir koreferents). (Ukraina). Tiesu medicīniskas ekspertīzes Harkovas apgabalu biroja priekšnieks  – Jurijs Kravčenko. Tiesu medicīniskas ekspertīzes Harkovas Medicīniskas akadēmijas katedras vadītājs, Dr.med., prof. – Aleksandrs Gurovs.

 

Diagnostikas nāves ofensīvas senumam perspektīvi virzieni. (Ukraina). Tiesu medicīniskas ekspertīzes Harkovas Medicīniskas akadēmijas katedras asistents –Dmitrijs Gladkih.

Ainas un ekspertīzes uzdevumi intelektuālā īpašuma sfērā. (Latvija). BSA maģistratūras vadītājs, asoc.prof.  – Vladimirs Bagirovs. (SNEF un LNEA loceklis).

 

Ekspertu pētījumu stāvoklis 2012.gadā pa materiāliem. (Igaunija). Nores Kasemaas preču ekspertīžu biroja direktore  Nora Kasemaa (SNEF un LNEA locekle).

Pie datoras programmu vecu versiju tirgu vērtības novērtējuma problēmas. (Latvija). Programmēšanas, autortiesības un tekstoloģijas jomā speciālists, filologs – Nikolajs Gudanec. (SNEF un LNEA loceklis).

 

 

Lingvistiku ekspertīze. Analīzes īpatnības divvalodības nosacījumos. Manipulācijas iespējas. (Latvija). Autortiesības un tekstoloģijas jomā speciāliste, filoloģe,  BSA asoc.prof. – Irina Dimante. (SNEF un LNEA locekle).

 

Melu psihofizioloģija un ekspertu novērtējumu drošums pie pētījuma poligrāfā. (Latvija). Psiholoģijas augstskolas asoc.prof., Dr.biol., psihofizioloģijas jomā speciālists – Dmitrijs Širjaevs. (SNEF un LNEA loceklis).

Transoloģiskas terapija pie alkoholiskas atkarības. (Galina Antoņuka ir koreferente). (Latvija). Psihiatrs-narkologs – Vladimirs Kaziks. (SNEF un LNEA loceklis). Psihiatre-narkoloģe – Galina Antoņuka. (SNEF un LNEA locekle).

 

ART terapeitiskās metodes bērnu un jaunatnes integrācijai. (Latvija). Psiholoģijas augstskolas asoc.prof., Dr. psych., – Aljona Jakuba. (SNEF un LNEA locekle).

Ētisks aspekts ekspertu psihologu pētījumos. (Latvija). Mag.psych. – Tatjana Kudrjavceva (SNEF un LNEA locekle).