Вт, 2019-10-22, 17:24
Starptautiskās Neatkarīgo Ekspertu Federācijas informatīva mājas lapa
Informatīva SNEF mājas lapa, Starptautiskā Neatkarīgo Ekspertu Federācija, par juridiskām konsultācijām, ekspertīzēm, pētījumiem...
* I N F O R M A T Ī V A   S N E F   M Ā J A S   L A P A *


Starptautiskā Neatkarīgo Ekspertu Federācija          Jūs   ienācāt   Starptautiskās   Neatkarīgo   Ekspertu   Federācijas   informatīvas   mājas   lapas   galveno    lapaspusī.

          Pilnāks   priekšstats   par   minēto   augstāk   Federāciju   var   saņemt   pēc   iepazīšanās   ar   atbilstošajiem   nodalījumiem.   Tajos   ir   izvietotas   galvenas   novešanas   pēc   principa   –   īsi   par   galveno,   tai   skaitā,   par   juridiskām   konsultācijām,   ekspertīzēm,   pētījumiem...

         Dotā   informatīvā   mājas   lapa   ir   radīta   tādēļ,   lai   apveltīts   ar   Starptautiskās   Neatkarīgo   Ekspertu   Federācijas   informāciju   no   pirmavota.

Postskripts/ Paskatieties tāpat Latvijas Neatkarīgo Ekspertu Asociācijas mājas lapu: lnea.ucoz.lv


Ar cieņu, SNEF mājas lapas administratore – eksperte-psiholoģe Tatjana Kudrjavceva.

             P. S./ Lūgums.  Par  problēmām  ar  teksta  gramatiku  SNEF  lapaspusēs  ziņot  administratorei.